Wednesday, 3 October 2012

Power, zonnecellen en meer....

English translation below
Vorige week hadden wij in de aanloop voor onze reis naar Liberia een boeiend gesprek over energie met enkele mensen in Duitsland. Wij, die in Nederland alle mogelijke soorten van power kennen, kunnen ons niet voorstellen hoe het is om dagelijks te worstelen met de beperkingen van energievoorziening. Wat een ongekende mogelijkheden komen er vrij wanneer je aangesloten bent op een krachtbron. Internet, telefoon, electrische apparaten, zonne-energie, etc. Ze maken de leefomgeving dynamisch en er ontstaat meer reuring en communicatie. Het is prachtig om energie te hebben!

Een belangrijk aandachtspunt van Mineke Foundation is communicatie. De fase van vaste telefonie is in Dabwe Town overgeslagen. Bij het inpakken van mijn koffer krijgt de vertrouwde MF mobiele telefoon een ereplekje. De ingezamelde tweedehands mobiele telefoons die we in de periode tussen onze eerste en tweede reis dit jaar met iemand mee konden geven voor de jongeren van de MF JSN club, zijn daar goed aangekomen. Joepi, we kunnen gaan communiceren met de jongeren. Hoe zal dat gaan? Via Internet is het tot nog toe niet goed gelukt om met hen te communiceren, simpelweg omdat er nog geen uitgebreid Internetbereik is in Liberia en dus ook niet in Dabwe Town.

Een van mijn doelen deze reis is het contact leggen met inwoners van Dabwe Town; met specieke groepen (o.a. de mensen die meedoen aan de bakkerij en zeepmakerij), maar ook met ons MF team in Liberia, met de jongeren, met de chauffeurs en onze contactpersonen. De mobiele telefoon is vandaag opgeladen en ligt klaar om gebruikt te worden.

Op reis? Mijn power, mijn krachtbron in mij gaat mee!

Elly Overeem


===============
Power, solar cells, and more ....
Last week, in preparation for our trip to Liberia, we had a fascinating conversation about energy with some people in Germany. We in the Netherlands are familiar with all kinds of power, and can not imagine what it's like to struggle daily with the limitations of energy.
What unprecedented possibilities there are when you are connected to a power source. Internet, phone, electrical appliances, solar energy, etc. They make the environment more dynamic and create buzz and possibilities for communications. It is wonderful to have energy!

A major focus for Mineke Foundation is communication. The phase of fixed telephony in Dabwe Town was skipped. When packing my suitcase the familiar MF mobile phone receives a place of honour. The used mobile phones we have collected in the period between our first and second trip this year were given to someone to take to Liberia for the youth of the MF JSN club. They arrived safely. Yay, we are now able to communicate with the young people. How will it go? So far, we have not managed to communicate with them through internet, simply because there is still no comprehensive Internet access in Liberia and therefore also not in Dabwe Town.

One of my goals during this trip is to make contact with residents of Dabwe Town, with specific groups (including those who participate in the bakery and soap making vocational training), but also with our MF team in Liberia, with the young people, with the drivers and our contacts. The mobile phone is now charged and is ready to be used.

Going traveling? My power, and my power source inside me are coming along!

Elly Overeem

No comments:

Post a Comment