Saturday, 20 October 2012

Bruggen bouwen

English translation below
Terugkijkend op mijn tweede reis dit jaar naar Liberia, Dabwe Town, kan ik maar één ding concluderen: het was goed om er te zijn! Het was ook de laatste keer niet, daar ben ik zeker van. Relaties bouwen is voor mij een basisgegeven om dingen van de grond te krijgen, te ondernemen. En relaties bouw je niet alleen op afstand maar bouw je ook en juist door persoonlijke ontmoetingen. Het is vreemd dat je na twee keer naar Dabwe Town reizen zo blij kunt zijn om bekende gezichten te zien, te praten met het MF Liberia team en de mensen in Dabwe Town te ontmoeten. Blijkbaar is een brug slaan tussen twee culturen mogelijk, mits je bereid bent om je uit te strekken naar die ander en je open te stellen om te ontvangen en mits je bereid bent om daar tijd, geld, energie en geduld in te steken. Ik moest er aan denken tijdens het zien van 'de brug' in Dabwe Town.

In maart van dit jaar zag de brug er zo uit.
In oktober van dit jaar is de brug aan het eind van het regenseizoen weer in gebruik, nadat deze een halfjaar ongebruikt is geweest vanwege de hevige regenval.


In de regentijd is de brug niet zichtbaar meer en wordt deze overspoeld door het stijgende moeraswater en de heftige regenval. Een probleem voor de lokale bevolking omdat men dan via een andere, langere route het dorp in en uit moet. Dat is niet eenvoudig. We willen met Mineke Foundation proberen een brug te slaan tussen twee culturen. Ontwikkeling van een dorp na tijden van heftige oorlog is intensief en intens en de stroom van het water is soms grillig en onberekenbaar, maar ik geloof dat met inspanningen 'van beide oevers' een brug gemaakt kan worden die stevig en stabiel is en die mensen kansen geeft! Bouwt u mee?

Elly Overeem, boardmember Mineke Foundation NL
============
Building bridges

Looking back on my second trip this year to Dabwe Town, Liberia, I can only conclude one thing: it was good to be there! It was not the last time, I'm sure. Building relationships is a basic principle to get things off the ground, to be undertake things. And relationships are built not only when there is distance but also build and especially through personal encounters. It is strange that after two trips to Dabwe Town one can be so happy to see familiar faces, to talk to the MF Liberia team and to meet the people in Dabwe Town. Apparently a bridge between two cultures is possible, provided you're willing to stretch yourself out to the other person and you are open to receiving, and if you are willing to spend time, money, energy and patience on it. I had to think of this when I saw the so-called “bridge” in Dabwe Town.

Thursday, 18 October 2012

Money, money, money

English translation below
Het lijkt of alles hier draait om geld. Ik moet eerlijk zeggen: wij worden en zijn ook wel heeeelll errrruuuuuuuggg zuinig sinds we uit het vliegtuig gestapt zijn. Wat is het leven hier schreeuwend duur. Met name alle geïmporteerde producten zijn abnormaal geprijst. We merken dat geld hier veel mensen in de greep heeft. Hoe vaak Dieneke en ik niet tegen elkaar gezegd hebben dat alles hier draait om geld, dat is onvoorstelbaar. In ons Guesthouse ontmoeten wij veel investeerders en bankmensen, ook dat is opmerkelijk. Vanmiddag waren we bij een aantal souvenirswinkels. Men trok ons zowat over de toonbank! Wanneer de verkoop van1 ketting je hele daginkomen is, ga je daar natuurlijk wel anders tegenaan kijken. Er heerst bij veel mensen een soort murwheid en gelatenheid. Dit land worstelt, dat kun je merken. Vooral wanneer het regent en de bakken water de lucht uit komen, dan kun je de stress en de zware lading die in de lucht hangt haast ruiken! En dan het geld zelf. Er wordt hier betaald met US Dollars, maar ook met Liberiaanse Dollars. Die laatsten zijn veel minder waard en wanneer je zo'n bult flappen in je hand gehouden hebt wil je direct je handen wassen. Maar hier koestert men het, telt men het nog eens uit, voelt er nog eens aan en, o ja, men rekent het razendsnel om. Die twee valuta's is echt een wereld apart. Het geeft de scheiding aan tussen arm en rijk en men gebruikt het volledig door elkaar. De bijzondere uitwerking die geld hier heeft; we staan erbij en kijken er naar.

Mmmmm, is er misschien iemand die de tweede fase van de schoolrenovatie in Dabwe Town wil helpen fiancieren? Ik vraag het vrijmoedig, omdat de eerste renovatie tot een prachtig resultaat heeft geleid (zie de foto's van het auditorium hieronder) en wij graag door willen gaan met de renovatie van de lokalen van de school en het kantoor.
En omdat dit land in wederopbouw het keihard nodig heeft dat wij in het rijke westen ons over deze mensen ontfermen. Ik ga morgen weer rijk gemotiveerd en gezegend richting NL.
Elly Overeem
==========================
Money, money, money
It seems like everything here revolves around money. I can honestly say we are and are becoming verrrrry economical since we stepped off the plane. Life here is outrageously expensive. In particular, all imported products are priced abnormally. We note that money holds many people in its grip. How often Dieneke and I have said to each other that it is unbelievable how much everything here revolves around money.

Sunlight


English translation below
Kent u ze nog? Die grote stukken Sunlight zeep waar onze voorouders hun kleren mee wasten? Daaraan moest ik denken bij het zien van de zeep die ze in Liberia maken. Bij zeep denken wij direct aan zeep waarmee je je handen wast. Deze zeep wordt echter gebruikt voor het wassen van kleding. We staan erbij vandaag als de smeuïge pasta vanuit de emmer de bak in glijdt....een blauw goedje waarvan je je afvraagt hoe dit ooit een mooi stuk Dabwe Town zeep kan worden.


Maar wij gaan u verrassen. Kom naar Deventer Open op zondag 4 november om te zien hoe de zeep lijkt....


......en de mooie kokosnoten en coca's en de fleurige traditionele Liberiaanse kleding. We zijn het erover eens dat donkere mensen zich in alles kunnen kleden en dat het ze altijd goed staat!


Op een van de postkaarten die we speciaal voor Mineke Foundation hebben laten maken, zie je een waslijn met wasgoed en de tekst erbij is:


Schone kleding behoudt haar schoonheid
Het geeft vreugde aan de drager

Ik ben het ermee eens! Wanneer je een week in Liberia geweest bent in het laatste restje regenseizoen, dan kun je dat stukje zeep en zonlicht wel gebruiken!
Elly Overeem
=====================
Sunlight
Do you remember them? Those large pieces of Sunlight soap which our forefathers used to wash their clothes? I was reminded of this when I saw the soap they make in Liberia. When we think of soap, we usually think of the soap that you use to wash your hands. However this soap is used for washing clothes.

Tuesday, 16 October 2012

Hij neemt mijn tijd!

English translation below
"He only waste my time", zegt onze chauffeur.
Hij is aangehouden omdat de nummerplaat op de voorzijde van de auto niet aanwezig is. De auto is gehuurd en werd zonder nummerplaat afgeleverd. Het is hier helemaal niet vreemd als je een papier achter je voorruit hebt staan met daarop het nummer van je auto. Je bent ongeveer de enige wanneer je voor- en achter nummerplaat op je auto hebt. In elk geval: zonder pardon moet onze chauffeur mee met de ambtenaar. Er valt niet aan te ontkomen. Ook zijn verzoek of hij het verhuurbedrijf kan bellen om de ambtenaar tot andere gedachten te brengen, mag niet baten. Nu weet ik niet of u wel eens in Liberia auto gereden hebt? Zie het volgende filmpje en ontdekt u zelf hoe het hier aan toe gaat.


Na een kwartier komt onze chauffeur terug. Wij hadden wel gezien dat hij heel boos is en geïrriteerd, maar hij blijft bijzonder kalm, gaat achter het stuur zitten, zucht eens diep, zucht nog eens diep, start zijn motor en als wij vragen wat er nu eigenlijk aan de hand was, zegt hij de legendarische woorden: "He only waste my time". Dieneke en ik praten er geregeld over hoe de mensen in dit land sjokken, de tijd nemen, afwachten, laten wachten, rondhangen, nutteloos en doelloos uit hun ogen kijken. Wat is er toch aan de hand met de mensen hier? We vragen ons af wie hier de tijd van wie neemt!

Elly Overeem


===============================
He's using up my time!
"He only waste my time," said our driver.
He was arrested because the license plate on the front of the car is absent. The car is rented and was issued without license plates. It is not surprising to see papers behind the windscreen bearing the reference number of your car. In fact, if you have both front and rear license plates on your car, you're an exception here.

Vrouwen in Liberia

English translation below
Vrouwen over de hele wereld hebben met een aantal dingen te maken die voor alle vrouwen hetzelfde zijn: het krijgen van kinderen, de balans zoeken tussen zorgen en zelfontwikkeling, de relatie met familie, man en kinderen, en ga zo maar door.

Maar, er zijn ook enorm veel verschillen, al naar gelang de omstandigheden. Wij voelen ons hier veilig in dit gastenverblijf, maar voor veel vrouwen is veiligheid iets dat zij niet tot nauwelijks kennen. Onze kinderen kunnen naar school, maar voor veel vrouwen geldt dat zij hun kinderen voortdurend om zich heen hebben omdat er geen educatie is. Wij hebben mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen omdat we daar in veel gevallen de middelen voor hebben. Voor veel andere vrouwen ligt dit behoorlijk anders.

Hoe de omstandigheden of de middelen ook zijn, vrouwen zijn in staat om van hun leven iets te maken. Zij kunnen ervoor kiezen om bepaalde dingen wel of niet te doen; zij zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. Dat de omstandigheden soms zwaar tot heel zwaar zijn, valt niet te ontkennen. We gaan vandaag de vrouwen van Dabwe Town ontmoeten. Om te luisteren naar hun verhalen, naar hun dromen, naar hun verlangens, naar hun problemen. Gaan ze praten? Kunnen we het vertrouwen van deze vrouwen winnen om ons deelgenoot te maken van hun gedachten?  Staan zij het toe dat wij onze gedachten met hen delen? We laten ons graag verrassen.

Elly Overeem
==========================
Women in Liberia

Women around the world have to deal with issues that relate to all women: having children, the balance between caring for a family and self-development, relationships with family, husband and children, and so on. However, there are also a lot of differences, depending on the circumstances.