Saturday, 29 September 2012

De visa zijn weer in huis!

English translation below
Dat had ik niet verwacht! Dat ik opnieuw naar Dabwe Town zou afreizen dit jaar. We hadden het team in Liberia gezegd dat we willen proberen twee maal per jaar te komen om hen te bemoedigen en face to face te kunnen spreken over de voortgang van de projecten. En daar sta ik 100 % achter. Het is dan ook een groot voorrecht om opnieuw een week naar Liberia te kunnen gaan.

Dit keer ga ik samen met Dieneke Abbring. Zij gaat vier weken vrijwilligerswerk doen in Dabwe Town. Wow, dat is nog eens gaaf. Iemand die haar tijd kosteloos inzet om mee te denken, mee te kijken, mee te leven, mee te doen. Echt geweldig!

We gaan op 12 oktober via Brussel naar Monrovia. Houd ons blog in de gaten de komende weken en o ja, wil je de reis van Dieneke helpen mogelijk te maken? We hebben prachtige dubbele kaarten met enveloppen in pakjes van 6 stuks in de verkoop (zie: www.minekefoundation.org). Op de kaarten staan afbeeldingen van Dabwe Town - recht uit het leven gegrepen! De opbrengst van deze kaarten komt ten goede aan het reisbudget voor onze topvrijwilliger!

Elly Overeem, bestuurslid MF NL

========================
The visas have arrived!
I did not expect this! That I would travel to Dabwe Town again this year. We had told the team in Liberia that we want to try to come twice a year to encourage them and discuss the progress of projects face-to-face.
And I stand for that for the full 100%. It is a great privilege to be able to spend another week in Liberia again.

This time I'm travelling with Dieneke Abbring. She will be spending four weeks volunteering in Dabwe Town. Wow, now that's cool. Someone who offers her time free of charge to think with us, look into the lives of people, live with them and participate as much as possible in what is going on. Really great!

We leave on October 12, via Brussels to Monrovia. Keep an eye on our blog in the coming weeks and, oh yes, do you want to help make Dieneke's journey possible? We have beautiful double cards with envelopes in packs of 6 pieces for sale (see: www.minekefoundation.org). The pictures are images of Dabwe Town – taken straight from life there! The proceeds from these cards will be used for the travel budget for our vrijwilliger!

Elly Overeem, Boardmember MF NL

No comments:

Post a Comment