Monday, 15 October 2012

Micro onderneming

English translations below
Een van de redenen waarom ik opnieuw naar Liberia wilde, is vanwege micro ondernemingen. Voor veel mensen is het bijzonder moeilijk om hier een bestaan op te bouwen simpelweg omdat ze het geld dat zij verdienen bikkelhard nodig hebben om te overleven. Het leven is hier duur en we verbazen ons echt over de prijzen. Sowieso is geld hier een raar fenomeen; een verhaal apart.
Vandaag hebben wij twee mensen gesproken die een pilot gaan starten met zonnecellampjes, zgn. 'wakawaka's'. Vanaf het eerste moment dat zij deze lampjes zagen waren zij enthousiast! Zelfs de tv zal ingeschakeld worden om dit produkt bij mensen te introduceren! En ik zag zelfs lichtjes in de ogen van de twee mensen die gaan onderzoeken of dit product iets kan betekenen voor de bevolking hier. Omdat brandstof voor de generators heel duur is en de generators daarnaast ook nog eens heel veel lawaai maken....dan wil je toch graag een schoon lampje op zonne- energie dat alleen aanschafkosten heeft en verder gevoed wordt door het zonlicht? Een ander probleem hier is de enorme criminaliteit. Hoe pak je dat aan? Ik denk dat deze lampen een licht kunnen zijn, een baken in de nacht. En niet alleen in de nacht. Dit gaat uitwerking hebben!

Elly Overeem
 
======================
Micro enterprises
One of the reasons why I wanted to come to Liberia again, is because of micro enterprises. For many people it is very difficult to find a life for themselves simply because they need every last bit of money they earn to simply survive.
Life here is expensive and we are really surprised about the prices. Anyway, money is a strange phenomenon here, but that's a whole different story.

Today we met two people to whom we spoke about starting a pilot to sell solar lights called "wakawakas”. From the first moment they saw these lights they were excited! They're even planning to engage tv programmes in an effort to introduce this product to the greater public! The eyes of the people who will investigate whether this product can mean something for the people here just lit up. Fuel for generators is very expensive and generators also cause a lot of noise .... wouldn't you prefer a clean light, running on solar energy for which you only need to to pay the cost of acquisition as it is from then on nourished by sunlight? Another problem here is the enormously high crime. How do you start to deal with that? I think these lamps may be a light, a beacon in the night. And not only in the night. This will affect lives!
Elly Overeem

No comments:

Post a Comment