Thursday, 18 October 2012

Sunlight


English translation below
Kent u ze nog? Die grote stukken Sunlight zeep waar onze voorouders hun kleren mee wasten? Daaraan moest ik denken bij het zien van de zeep die ze in Liberia maken. Bij zeep denken wij direct aan zeep waarmee je je handen wast. Deze zeep wordt echter gebruikt voor het wassen van kleding. We staan erbij vandaag als de smeuïge pasta vanuit de emmer de bak in glijdt....een blauw goedje waarvan je je afvraagt hoe dit ooit een mooi stuk Dabwe Town zeep kan worden.


Maar wij gaan u verrassen. Kom naar Deventer Open op zondag 4 november om te zien hoe de zeep lijkt....


......en de mooie kokosnoten en coca's en de fleurige traditionele Liberiaanse kleding. We zijn het erover eens dat donkere mensen zich in alles kunnen kleden en dat het ze altijd goed staat!


Op een van de postkaarten die we speciaal voor Mineke Foundation hebben laten maken, zie je een waslijn met wasgoed en de tekst erbij is:


Schone kleding behoudt haar schoonheid
Het geeft vreugde aan de drager

Ik ben het ermee eens! Wanneer je een week in Liberia geweest bent in het laatste restje regenseizoen, dan kun je dat stukje zeep en zonlicht wel gebruiken!
Elly Overeem
=====================
Sunlight
Do you remember them? Those large pieces of Sunlight soap which our forefathers used to wash their clothes? I was reminded of this when I saw the soap they make in Liberia. When we think of soap, we usually think of the soap that you use to wash your hands. However this soap is used for washing clothes.
We are present as the smooth paste from the bucket is poured into another container .... blue stuff that makes you wonder how it can ever become a nice piece of Dabwe Town soap.

But we are going to surprise you. Come to Deventer Open on Sunday, November 4 to see what the soap looks like ....

...... and to see the beautiful coconuts and cocoa and the colorful traditional Liberian clothing. Dieneke and I agree that dark-skinned people can dress in anything and that they always look good!

On one of the postcards that we had made especially for Mineke Foundation, you'll see a clothesline with laundry. The accompanying (Dutch) text reads:

Clean clothing retains its beauty
It gives joy to the wearer

I agree! When you've spent a week in Liberia during the last bit of rainy season, then that piece of soap and sunlight are most welcome!

Elly Overeem

No comments:

Post a Comment