Tuesday, 16 October 2012

Hij neemt mijn tijd!

English translation below
"He only waste my time", zegt onze chauffeur.
Hij is aangehouden omdat de nummerplaat op de voorzijde van de auto niet aanwezig is. De auto is gehuurd en werd zonder nummerplaat afgeleverd. Het is hier helemaal niet vreemd als je een papier achter je voorruit hebt staan met daarop het nummer van je auto. Je bent ongeveer de enige wanneer je voor- en achter nummerplaat op je auto hebt. In elk geval: zonder pardon moet onze chauffeur mee met de ambtenaar. Er valt niet aan te ontkomen. Ook zijn verzoek of hij het verhuurbedrijf kan bellen om de ambtenaar tot andere gedachten te brengen, mag niet baten. Nu weet ik niet of u wel eens in Liberia auto gereden hebt? Zie het volgende filmpje en ontdekt u zelf hoe het hier aan toe gaat.


Na een kwartier komt onze chauffeur terug. Wij hadden wel gezien dat hij heel boos is en geïrriteerd, maar hij blijft bijzonder kalm, gaat achter het stuur zitten, zucht eens diep, zucht nog eens diep, start zijn motor en als wij vragen wat er nu eigenlijk aan de hand was, zegt hij de legendarische woorden: "He only waste my time". Dieneke en ik praten er geregeld over hoe de mensen in dit land sjokken, de tijd nemen, afwachten, laten wachten, rondhangen, nutteloos en doelloos uit hun ogen kijken. Wat is er toch aan de hand met de mensen hier? We vragen ons af wie hier de tijd van wie neemt!

Elly Overeem


===============================
He's using up my time!
"He only waste my time," said our driver.
He was arrested because the license plate on the front of the car is absent. The car is rented and was issued without license plates. It is not surprising to see papers behind the windscreen bearing the reference number of your car. In fact, if you have both front and rear license plates on your car, you're an exception here.
In any case: our driver is summoned to report to the official. There is no escape for him. His plea to call the car rental agency to talk to the officer goes unheard. Now I do not know whether you have ever driven a car in Liberia? Have a look at the following video and discover for yourself how it is done here.
After fifteen minutes our driver comes back. We had observed that he was very angry and irritated, but he remains very calm, takes his placce behind the wheel, heaves a deep sigh, another deep sigh, starts his engine and when we ask what really was going on, he speaks the legendary words: "he only waste my time." Dieneke and I talk regularly about how the people in this country trudge, taking time, wait, wait, hang out, with a useless and aimless look in their eyes. What is going on with the people here? We wonder who is really wasting whose time!

Elly Overeem

No comments:

Post a Comment