Tuesday, 22 October 2013

Pas op de plaats

Na een paar dagen vol gesprekken is het even tijd voor een pas op de plaats.

De afgelopen dagen hebben we veel gezien en gehoord over de situatie in Liberia.
Op straat zie je veel mensen lusteloos en gelaten rondhangen. Het lijkt wel dé manier om te leven voor sommigen. 

Aan de andere kant zie je ook mensen die wel kansen zien en die oppakken.

We hoorden van velen, dat mensen pas in beweging willen komen als over geld gepraat wordt.

Mensen zijn hebberig, corrupt en oneerlijk. Als je ze $ 10 dollar voor de neus houdt willen ze wel in beweging komen. 
Het is triest om te horen dat Liberianen dit zeggen over hun eigen landgenoten.

Is er dan geen hoop voor Liberia?

Gelukkig wel! 

Er zijn ook mensen die wel een goede toekomst willen opbouwen voor zichzelf en de mensen om hen heen. En ze hebben daar vaak veel en soms alles voor over.

Wat betekent dit voor Mineke Foundation?
Het betekent in elk geval dat we in al onze projecten steeds rekening moeten houden met deze constatering. Het betekent ook dat hier nog heel veel te doen is.

Wij zijn niet de rijke weldoeners die hier met een zak geld komen en gaan uitdelen.
Wat we willen is projecten opzetten voor mensen die echt iets willen met hun leven. En als ze dat echt willen, moeten ze daar ook zelf in investeren, zodat het hen ook pijn doet als een project niet slaagt.

Daar gaan we ons op richten de komende tijd en gelukkig zijn er ook hier heel veel mensen en organisaties die ons daar bij willen helpen.


English translation

After a few days of talks it is the time for a break.

In recent days we have seen and heard a lot about the situation in Liberia.
On the street you see many people lethargic and impassive hanging around. It seems the way to live for some.

On the other hand you see people who see opportunities and picking them up.


Many people told us that people only want to do something when you start to talk about money. 

People are greedy, corrupt and dishonest. Only when you show them $ 10 they want to get active.
It is sad to hear that Liberians say this about their own countrymen.

Is there no hope for Liberia?

Fortunately there is!

There are also people who want to build a good live for themselves and the people around them. And they are willing to do much and sometimes to reach their goals.

What does this mean for Mineke Foundation?

In any case, it means that we have to work with this observation in all our projects.  It also means that there is still a lot to be done here.

We are not the wealthy benefactors who come here with a bag of money and hand out.
What we want is to set up projects for people who really want something with their lives. And if they really want, they also have to invest themselves so it does hurt them too if a project fails.


On these things we will have to focus on in the future and fortunately there are quite a lot of people and organizations who want to help us.

No comments:

Post a Comment