Sunday, 25 March 2012

Verlangen

English translation below
Inmiddels zijn we alweer 14 dagen thuis in Nederland. Er staan zes mobiele telefoons klaar om de reis naar Liberia te maken – opgeduikeld uit diverse kastjes, van onder bedden vandaan en vanaf kelderplanken. De communicatielijnen tussen mij en het projectteam en de jongeren beginnen open te komen; via Facebook, LinkedIn en e-mail. We hebben een fantastische subsidie gehad de afgelopen week (we zijn er superblij mee – we willen zo graag dat de school in gebruik genomen kan gaan worden!) en eigenlijk wil ik maar één ding: terug naar Liberia.

 


Het is heel gaaf dat er water uit de kraan komt op elk moment van de dag, dat het Internet zo snel werkt en dat er geen stof in mijn neus en oren zit…. Maar het is zo vreemd. Al dit soort onhandige omstandigheden neem je op de koop toe wanneer je merkt hoe sterk de band is en hoe sterk de drive is om elkaar te bemoedigen en te helpen. Wanneer ik het projectteam zie op de website weet ik dat Kuluboh, Mary en Joe in Dabwe Town hard aan de slag zijn om de diverse plannen die zij gemaakt hebben vorm te geven. Ik weet dat zij er alles aan doen om de Community mee te krijgen, al is dit niet makkelijk. Ik weet dat de ‘Just Say No’ MF Club bezig is met instuderen van deel 2 van het drama. Hoe zou het met Victor zijn? Hoe maakt Elsie het? Lukt het Ernest en Melvin om de jongeren bij elkaar te houden en te enthousiasmeren? …..en de ouderen?
Grappig, maar in één van de correspondenties met de jongeren las ik: “Ik bezocht de MF website en zag iets van het werk dat jullie doen om de wereld te vertellen over Dabwe Town en de JSN MF Club. Bravo…..” Nou, stel je toch eens voor …. wij zitten hier in Nederland de euro’s, de middelen en de materialen bij elkaar te schrapen …. En in Liberia moedigen ze ons aan om de hele wereld bekend te maken met Dabwe Town! Nou, let maar eens op mensen. U gaat hier echt nog meer van horen! We hadden afgelopen week een soort reünie met z’n drieën. U wilt niet weten welke wilde plannen er bruisen en borrelen. Maar stap voor stap: eerst die generator voor het kantoor, de geluidsinstallatie voor de JSN MF club en de start van de ‘soapmaking’ en het ‘pastry project’.
Hebt u toevallig nog wilde ideeën of wilt u een duit in het zakje doen om Dabwe Town te helpen? Hebt u die doneerknop op de MF website gezien? We verlangen echt naar support, dus zegt het voort! Wereldwijd!

23 maart 2012; Elly
===============================
Desire
We've been back home in the Netherlands for 14 days. There are six mobile phones ready to make the trip to Liberia - found under tables, under beds and on cellar shelves. The lines of communication between me and the project team and the young people are opening, through Facebook, LinkedIn and e-mail. We received a fantastic subsidy last week (we are very pleased with it; we are so eager for the school to reopen!) And I really only want one thing: to return to Liberia.It's really great to have water coming from the tap at any time during the day, that Internet is so fast and that there is no dust in my nose and ears ....
But it's so strange. You take all these awkward circumstances for granted when you see how strong the bond is and how strong the drive is to encourage and help each other. When I see the projects on our website, I know that Kuluboh, Mary and Joe have worked hard to shape the various plans they have made. I know they are doing everything to bring the community on board, although this is not easy. I know that the "Just Say No" MF Club is busy rehearsing part 2 of the drama. How is Victor doing? And Elsie? Can Ernest and Melvin keep the youth together and enthusiastic? And the elderly people.....?

It's funny, but in one of the correspondences with the youth, I read: "I visited the MF website and saw something of the work you are doing to tell the world about Dabwe Town and JSN MF Club. Bravo ..... " Well, my word. Here we are in the Netherlands, scraping together euros, resources and materials .... and in Liberia, they are encouraging us tell the world about Dabwe Town! Well, people, just watch. You will definitely hear more about this!

We had a reunion of sorts last week, the three of us. So many plans are fizzing and bubbling. But we will continue step by step. First, the generator for the office, the sound system for the JSN MF club and the start of the soap making and pastry project. Do you have any wild ideas or do you want to chip in to help Dabwe Town? Have you seen the donate button on the MF website? We really need your support, so help us spread the word! Worldwide!

March 23, 2012; Elly

No comments:

Post a Comment